Re-integratie en outplacement

Re-integratie en outplacement is intensief mensenwerk. Een re-integratie- of outplacementbureau kan ondernemers en werknemers hierbij helpen. Met behulp van ervaren coaches kunnen zij een succesvolle terugkeer naar betaald werk realiseren.  Deze bureaus ondersteunen de uitvoeringspraktijk van Arbeidsdeskundigen, Werkcoaches, Arbo-diensten, Gemeentes en Personeelsmanagers. De samenwerking verloopt meestal via korte lijnen en duidelijke plannen, intensieve begeleiding en deskundigheid zorgen voor succesvolle re-integratie- en outplacementtrajecten met meestal een hoog slagingspercentage.

Outplacement versus re-integratie tweede spoor

Outplacement en re-integratie zijn twee verschillende dingen. Bij outplacement gaat het vaak om de begeleiding van een ontslagen (of met ontslag bedreigde) medewerker terwijl het bij re- integratie om de in-of externe herplaatsing van een zieke medewerker gaat. In het laatste geval wordt dit ook wel re-integratie spoor of re-integratie tweede spoor genoemd. Het gaat er dan dus om dat er nieuw werk wordt gevonden wat een zieke medewerker wel nog kan uitvoeren ofwel werken naar vermogen. Bij outplacement haat het dus om een medewerker die om welke reden dan ook wordt ontslagen en bij re-integratie gaat het te alle tijde om een medewerker die ziek is. Een re-integratietraject spoor 2 wordt meestal op advies van de Arboarts ingezet. Vaak wordt dit advies gegeven wanneer er intern geen herplaatsingsmogelijkheden zijn of wanneer dit niet (meer) zeker is. In het kader van de wet verbetering poortwachter is een werkgever verlicht om in ieder geval te starten met spoor 2 vanaf het tweede ziektejaar.

De mogelijkheid tot het volgen van outplacement wordt vaak opgenomen in een vaststellingsovereenkomst (VSO) die wordt opgemaakt bij ontslag. Het is een document waarin werkgever en werknemer de voorwaarden van het ontslag opschrijven. Meestal wordt er een budget voor outplacement in opgenomen. Gemiddeld gaat het dan om 5.000 Euro (exclusief Btw). De werknemer kan het budget vervolgens zelf spenderen bij een outplacementbureau naar keuze. Ook kan het zijn dat er een kwaliteitsvoorwaarde in de VSO wordt opgenomen, bijvoorbeeld dat het outplacementbureau lid moet zijn van OVAL. Dit is het keurmerk voor erkende outplacementbureaus.

 

 

https://www.outplacementverzekering.nl