Nieuws Express
Image default
Woning en Tuin

Word een bomenmanager!

In ons kleine, volle land zijn bomen en groen een groot goed. Je wilt dit koesteren, maar andersom beschermen deze bomen je ook. Om inzichtelijk te krijgen dat het bomenbestand in gemeentes niet alleen geld kost, maar vooral ook veel oplevert is er een software programma ontwikkeld. i-Tree geeft uitdrukking aan de functie van bomen in cijfers, wat zich vertaald naar verdiensten of besparingen. Hiermee is het mogelijk een afweging te maken en worden beheerkosten een investering in plaats van een kostenpost.

Testfase afgerond

Inmiddels zijn er 2 pilots achter de rug en is het programma in totaal in 14 Nederlandse gemeenten getest. In de testgemeenten is veel tijd besteed aan het vullen van het programma met boomgegevens en relevante klimaatfactoren. Er is gekeken naar aanpassingen voor Nederland, want het programma is van origine Amerikaans. Daarnaast is er onderzoek gedaan om het systeem verder aan te scherpen en breder toepasbaar te maken.

Inzicht in groen

De informatie waarmee i-Tree je voorziet, geeft veel inzicht in belangrijke issues die aangekaart worden in de discussie omtrent klimaatbeheersing. Meten van CO₂, filtering van fijnstof en opvang en regulering van hemelwater zijn vooralsnog de hoofdthema’s. Het programma kan echter nog veel meer en kan in functie uitgebreid worden in een volgende fase. De hoofdthema’s hebben een hoge relevatie voor Nederland, en zullen een goede basis leggen voor een gedegen kosten-batenanalyse. De uitkomsten in de pilots zijn verwoord in een eindrapportage: ‘De Baten van Bomen, resultaten van i-Tee Eco in Nederland’.

Klaar voor de start

De ambitie in de politiek en ook in steeds meer gemeenten in Nederland om het klimaat een handje te helpen, staat op bijna elke agenda. I-Tree is hiervoor een gedegen instrument wat klaarstaat in de startblokken en volop in ontwikkeling is, en biedt daarmee een perfect handvat. Het laat je zien dat een bomenbestand in de gemeente een kostbaar bezit is en een goede verbetering geeft van de kwaliteit van de leefomgeving. Het investeren waard dus! 

Bezoek de bron van dit bericht :